Video advertisement

Video's die zijn voorzien van  WatchandClick zijn interactief. Dit houdt in dat door het aanklikken van (on) zichtbare knoppen die meebewegen met het videobeeld, extra informatie kan worden verkregen, websites kunnen worden geopend of producten kunnen worden gekocht. 

Een WatchandClick-video kan bestaan uit een optimale  mix van gesponsorde en niet gesponsorde hyperlinks. Zo kan bijvoorbeeld in een music video neutrale achtergrondinformatie worden opgeroepen over een zanger, maar kan ook het overhemd dat hij draagt via de website van de fabrikant rechtstreeks worden gekocht. Content en reclame worden zo organisch aan elkaar gekoppeld.

Dit zogenaamde transitional reclameformat is veel effectiever dan de meer traditionele formats zoals TV- en internet-commercials.

En met behulp van ons Monitoring en Marketing Informatie Systeem (MIS) wordt het gedrag van de kijker nauwkeurig vastgelegd. Het systeem geeft inzicht in onder andere: aantal kijkers en clicks, clicks per minute (CPMin), Click-through rate (CTR), etc.

 Meer weten? Bel. 030-233 4671 en vraag naar Erik Bakermans.