Softwareontwikkeling

De basis van WatchandClick is een extra onzichtbare laag die boven op de video wordt geplaatst. Deze laag kan beschouwd worden als een animatiefilm van knoppen die meebewegen met het onderliggende videobeeld. Beide lagen worden permanent gesynchroniseerd, zodat de animatiefilm steeds perfect aansluit op de video.

De tags worden als een interactieve laag
geplaatst. Alle objecten en personen zijn uniek.


Wij ontwikkelen op dit moment software die het mogelijk maakt om die extra laag automatisch te genereren en te synchroniseren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt
van technologie op het gebied van advanced image recognition and tracking.